Asiantuntijat

Kirsti Cura

Johtava asiantuntija, Tekstiilien ja muovien materiaalikierrot -tutkimustiimin vetäjä, LAB-ammattikorkeakoulu
Tutkin
 • Tekstiilikuitumateriaalien tunnistusta erilaisilla optisilla menetelmillä
 • Tekstiilien elinkaaren eri vaiheista kerättävän tiedon hyödynnettävyyttä
 •  
Haluan auttaa yrityksiä
 • Ymmärtämään miksi tekstiilikuidun hyödyntämisessä on tärkeää tietää kuidun materiaalikoostumus sekä mahdolliset lisä- ja apuaineet
 • Keräämään tietoa tekstiilituotannon ja käytön eri vaiheista sekä hyödyntämään tietoa esim. uusissa liiketoimintamalleissa
  •  

Samuli Patala

Apulaisprofessori, Aalto-yliopisto, Kauppakorkeakoulu
Tutkin
 • Yritysten yhteistyö- ja kumppanuusmalleja kiertotalouteen liittyen
 • Kiertotalouden systeemitason johtamista
Haluan auttaa yrityksiä
 • Jakamalla monipuoliseen yhteistyöhön liittyvää tietoa, millä on suuri merkitys kiertotalouden liiketoimintaa kehitettäessä
 • Hahmottamaan, millainen yhteistyö voi edistää tekstiileihin liittyvää kiertotaloutta ja miten kiertotaloustoimintaa voidaan koordinoida yritysten välillä

Olli Sahimaa

Tutkijatohtori, Aalto-yliopisto, Kauppakorkeakoulu
Tutkin
 • Kiertotalouden liiketoimintamalleja ja arvonluontia
 • Systeemisiä kiertotaloustransitioita yhteiskunnallisella tasolla
Haluan auttaa yrityksiä
 • Hahmottamaan kiertotalouden toimintaympäristöä
 • Luomaan uutta kiertotalousliiketomintaa
 • Terävöittämään yrityksen olemassa olevaa liiketoimintamallia kiertotalouden näkökulmasta

MIKKO MÄKELÄ

Tutkimusprofessori, VTT
Tutkin
 • Tekstiilikuitujen tunnistamista ja niiden ominaisuuksien määrittämistä konenäön avulla
 • Matemaattisten menetelmien käyttöä optisten mittausten tulkitsemisessa
Haluan auttaa yrityksiä
 • Tuottamalla ja jakamalla tietoa digitalisaation mahdollisuuksista tulevaisuuden biotaloudessa

Marja Rissanen

Tutkija, Aalto-yliopisto
Tutkin
 • Tekstiilien prosessointia kuiduista valmiiksi tuotteeksi
 • Jätetekstiilien kierrätystä Ioncell-menetelmällä
Haluan auttaa yrityksiä
 • Materiaaliosaaminen: kuitujen, lankojen ja kankaiden ominaisuudet ja niiden testaus
 • Tekstiilimateriaalien ekologiset vaihtoehdot

NiKO RINTALA

Kehitysinsinööri, Teknologia, LAB-ammattikorkeakoulu
Tutkin
 • Tekstiilien kuitumateriaalien tunnistamista eri menetelmin sekä konenäön hyödynnettävyyttä teollisessa poistotekstiilikierrätyksessä.
Haluan auttaa yrityksiä
 • Tuottamaan tietoa, jolla luodaan toimivat mallit materiaalikiertojen tehostamiseen. 

Annariina Ruokamo

TKI-asiantuntija, opettaja ja Tekstiilien ja muovien materiaalikierrot -tutkimustiimin jäsen, LAB-ammattikorkeakoulu
Tutkin
 • Vastuullisuutta vaatetusalan kontekstissa
 • Vastuullista tuotesuunnittelua
 • Suunnittelijan roolia kiertotalouden mahdollistamisessa
Haluan auttaa yrityksiä
 • Ymmärtämään kokonaisvaltaisen vastuullisuuden kokonaisuutta ja tärkeyttä
 • Integroimaan vastuullisen suunnittelun käytäntöjä osaksi tuotesuunnittelua

Jukka-Pekka Ovaska

Väitöskirjatutkija, Aalto-yliopisto, Kauppakorkeakoulu
Tutkin
 • Yritysten yhteistyö- ja kumppanuusmalleja kiertotalouteen liittyen
 • Ekosysteemien roolia kiertotalouden tutkimus- ja kehitystyössä sekä kiertotalousinnovaatioiden kaupallistamisessa
Haluan auttaa yrityksiä
 • Luomaan uusia kiertotalouden arvoketjuja, ekosysteemejä ja muita yhteistyömalleja
 • Kaupallistamaan kiertotalousinnovaatioita yhdessä uusien yhteistyökumppaneiden kanssa