2: MITÄ?

LUKU 2

Mitä kierrätetty tekstiilikuitu on ja mihin sitä voi käyttää?

Edellisessä luvussa käsiteltiin syitä kierrätyskuidun hyödyntämiselle.

 

Kuituus-verkkokirjan toisessa luvussa kerrotaan, mitä kierrätetty tekstiilikuitu on ja mihin sitä voi käyttää.

2.1

Mitä kierrätetty tekstiilikuitu on?

Kierrätetty tekstiilikuitu on käytetystä tekstiilistä, esimerkiksi kuluttajien tekstiilikeräykseen viemistä vaatteista ja kodintekstiileistä tai vaikkapa hotellien lakanoista eroteltua irtonaista kuitua. Tekstiili ikään kuin palautetaan takaisin kuiduiksi, josta se on alunperin tehty. Kuidut voidaan erottaa joko mekaanisesti tai kemiallisesti.  

 

Tekstiilikuidun ominaisuudet vaihtelevat raaka-aineen mukaan. Siksi poistotekstiilit lajitellaan ennen jalostusta. Poistotekstiilillä tarkoitetaan omistajalleen tarpeetonta tekstiiliä, joka sisältää sekä käyttökelpoiset, uudelleenkäytettävät tekstiilit että tekstiilijätteet eli käytöstä poistetut tekstiilit. Keskeistä on tunnistaa tekstiilit siten, että kuidun koostumus on tiedossa, jotta kierrätyskuidusta saadaan haluttuun käyttöön soveltuvaa.

 

Kierrätetty tekstiilikuitu soveltuu monenlaiseen jatkokäyttöön ja kuidun ominaisuuksiin on mahdollista vaikuttaa kierrätysprosessin aikana. Tämän luvun seuraavissa kappaleissa kerrotaan lisää kierrätyskuidun käyttökohteista sekä itse kierrätysprosessista.

Kuvissa on kuluttajien poistotekstiileistä tehtyä kierrätyskuitua. Väri ja ominaisuudet määrittyvät käytetyn poistotekstiilin mukaan, joten täysin yksiväriset materiaalit ovat myös mahdollisia. 

Kirjavaa pumpulimaista materiaalia, josta erottuu selvästi langanpäitkiä
Siniharmaata pumpulimaista materiaalia
Harmaata pumpulimaista materiaalia, jonka joukossa on värikkäitä langanpätkiä

Tasalaatuista kierrätyskuitua saadaan yritysten poistotekstiileistä, esimerkiksi lakanoista.

Tasalaatuinen tekstiilikuitu
Lähteet:
Kuituus-podcast, jakso 3
Kuituus-podcast, jakso 4
Rester Oy. Our process.
Telaketju (2.3.2018) Mitä on poistotekstiili?

2.2

Kierrätetyn tekstiilikuidun käyttökohteita

Kierrätettyä tekstiilikuitua voidaan hyödyntää raaka-aineena useissa erilaisissa tuotteissa. Yleisesti ottaen kierrätyskuitua on mahdollista hyödyntää kaikkialla, missä neitseellistäkin tekstiilikuitua käytetään. Kierrätyskuitua on mahdollista hyödyntää sekä upcycling  että downcycling suuntaan. Tämä tarkoittaa, että kierrätyskuidusta voidaan valmistaa sekä lähtötuotetta (käytöstä poistetut vaatteet ja kodintekstiilit) arvokkaampia tai vähintään samanarvoisia tuotteita, kuten vaatteita, tai lähtötuotetta matala-arvoisempia tuotteita, kuten kuitukankaita, eristeitä tai komposiittituotteita. Kiertotalouden ja taloudellisen hyödyn kannalta ensisijaista olisikin mahdollisimman korkean jalostusarvon tuotteiden – kuten langan ja siitä kankaan – valmistus.

 

Tälle sivulle on kerätty yhteenvetona erilaisia käyttökohteita. Käy myös tutustumassa inspiroiviin esimerkkiyrityksiin ja -tuotteisiin täältä! Telaketju-hankkeen materiaalinäyte-salkusta voit tutustua erilaisiin materiaalikokeiluihin, joista osassa on hyödynnetty kierrätettyä teksiilikuitua. 

Esimerkkejä:

kierratetysta tekstiilikuidusta kehrättyä valkoista ja harmaata lankaa
Kierrätetetystä tekstiilikuidusta kehrättyä lankaa.
Kuvassa on harmaita näytepaloja
Neulattu ja lämpöpuristettu poistotekstiilijaloste (50 % kuluttajilta kerättyä poistopolyesteriä ja 50 % sidosaineita)

Vaatteet ja muut tekstiilituotteet

Sekoittamalla kierrätyskuituun esimerkiksi neitseellistä puuvillaa tai kemiallisesti kierrätettyä materiaalia, voidaan mekaanisesti kierrätetystä tekstiilikuidusta valmistaa myös lankaa ja uusia tekstiilejä. Esimerkiksi Pure Waste Textiles valmistaa mekaanisesti kierrätetystä puuvillakuidusta vaatteita lisäämällä kierrätetyn puuvillakuidun sekaan PET-pulloista saatua kierrätettyä polyesteriä.

 

 

Kuitukankaat, eristeet, täytteet yms.

Esimerkiksi:

  • Kuljetusvälinetekstiilit (ääneneristys, verhoilun taustamateriaali yms.)
  • Teollisuustekstiilit (esim. kuiva- ja märkäsuodattimet)
  • Terveydenhuolto- ja hygieniatekstiilit (tämä on suurin kuitukankaiden käyttöryhmä, mutta kierrätetylle materiaalille ei kaikkein otollisin)
  • Kodin tekstiilit (tyynyt, peitteet, huonekalujen verhoilun taustamateriaali, huonekalujen täytteet, mattojen taustamateriaali)
  • Vaatetusteollisuuden komponentit (tukikankaat yms.)
  • Maataloustekstiilit (geotekstiilit, pakkassuojat, aurinkosuojat)
  • Rakennustekstiilit (maanrakennuksen geotekstiilit, kuitulujitettu tai tekstiililujitettu sementti, ääneneristysmateriaalit, eristemateriaalit)
  • Pakkaustekstiilit (kuitukankaiset kääreet yms. pakkaukset)
  • Urheilutekstiilit (kuitulujitetut komposiitit)
  • Geotekstiilit (kuitukankaat maanrakennuksessa, eroosion torjunta kuitukankailla, huom! 80% geotekstiileistä on kuitukankaita)
  • Suojavälinetekstiilit (kuitulujitteiset komposiitit)
  • Ympäristön suojeluun tarkoitetut tekstiilit (suodattimet, eroosion torjunta)
Lähteet: 
tutkija Marja Rissanen, Aalto-yliopisto
Kuituus-podcast, jakso 3
Kuituus-podcast, jakso 5
Turku AMK – Kiertotalous 2.0. Tietopankki – kiertotaloustermistöä.

2.3

Kierrätysprosessi

Tässä kappaleessa tutustutaan tekstiilien kierrätysprosessiin, keskittyen erityisesti mekaaniseen kierrätykseen. Millainen on poistotekstiilin matka uudeksi kuiduksi? Oheisessa kuvassa prosessi on esitetty yksinkertaistettuna. 

Jätehierarkia

 

Ennen kierrätysprosessiin tutustumista on hyvä havainnollistaa niin sanottu jätehierarkia. Jätehierarkia kuvaa jätteen synnyn “etusijajärjestystä”. Huomioitavaa on, että kierrätys on tasolla 4 ja tekstiilin kierrättäminen on viimeinen keino pitää materiaali kierrossa ennen sen joutumista polttoon ja energiaksi. 

Taso 1: Jätteen syntymisen estäminen Ylituotannon ehkäisy (mm. myymättömien tai alennuksella myytävien tuotteiden syntymisen ehkäisy).  Tuotannon eri vaiheissa pyritään välttämään jätteen syntyä mm. minimoimalla leikkuuhukka.

Taso 2: Tekstiilin uudelleenkäyttö samassa tarkoituksessa Tekstiilituote tai vaate käytetään uudelleen samassa käyttötarkoituksessa joko sellaisenaan tai hieman muokattuna. Tällöin tulee kyseeseen erilaiset muodistukset (re-design) ja korjaukset.

Taso 3: Tekstiilin uudelleenkäyttö eri tarkoituksessa Uudelleenkäytön ja kierrätyksen rajamailla on kankaan käyttö johonkin muuhun tarkoitukseen kuin missä se alun perin on ollut esim. räsymattojen valmistaminen tai lakanan käyttö vaatekankaaksi tai laukkujen valmistus vanhoista vaatteista tai kuormapeitteistä.

Taso 4: Tekstiilin kierrätys Kierrätys voidaan jakaa moniin eri kategorioihin, joita on kuvattu yllä. 

Taso 5: Polttaminen Viimeisenä vaihtoehtona on jätteen energiakäyttö eli polttaminen. Tekstiilejä ei saa laittaa Suomessa kaatopaikalle, mutta maailmalla tekstiilejä joutuu kaatopaikalle todella paljon. Koska jätteen energiakäyttö on todella helppoa ja kierrätysteknologiat ovat vielä lapsen kengissä, kierrätysteknologioiden tutkiminen ja tukeminen on ensiarvoisen tärkeää.

Lähteet:
tutkija Marja Rissanen, Aalto-yliopisto

Tekstiilien lajittelu ja tunnistaminen

 

Kierrätettävien tekstiilien tunnistaminen ja lajittelu niiden materiaalin mukaan on tärkeää, jotta prosessista syntyvästä kierrätyskuidusta saadaan uudelleenkäyttöön soveltuvaa. Materiaalikoostumuksen lisäksi tekstiilit voidaan lajitella värin mukaan, jolloin lopputuloksena saadaan tietyn väristä kuitua, eikä sitä ole tarpeen värjätä uudelleen. 

 

Lajittelu- ja tunnistusprosessiin vaikuttaa kierrätyskuidun materiaalina käytetyn poistotekstiilin alkuperä. Kuluttajakeräyksestä saadaan laadultaan vaihtelevaa materiaalia. Yrityksiltä sen sijaan voidaan saada suuria määriä tasalaatuista materiaalia, esimerkiksi lakanoita, työvaatteita ja pyyhkeitä, jolloin tarkka koostumus on tiedossa. Esimerkiksi Lindström ja Sokos-hotellit ovat julkistaneet sopimukset poistotekstiilien toimittamisesta Resterin jalostettaviksi.

 

Tekstiilejä tunnistetaan tällä hetkellä pääasiassa käsin. Kun kierrätystekstiilien määrät kasvavat ja käyttötarkoitukset monipuolistuvat, on tunnistus hoidettava nopeammin ja tarkemmin. Lisää tekstiilien lajittelusta ennen mekaanista kierrätysprosessia voit lukea Lounais-Suomen jätehuollon sivuilta. Kurkkaa alta myös videot materiaalien tunnistuksessa hyödynnettävistä teknologioista!

Lähteet:
Kuituus-podcast, jakso 4

NIRONE ja REISKAtex hyödyntävät infrapunateknologiaa

 

Oheisilla videoilla kerrotaan LAB-ammattikorkeakoulussa kehitetyistä tunnistamisen tavoista. Videoilla esiintyvät asiantuntijat Kirsti Cura ja Niko Rintala LAB-ammattikorkeakoulusta. Haastattelijana Sini Suomalainen Kuituus-hankkeesta. 

Konenäköavusteinen tekstiililajittelu hyödyntää hyperspektrikameraa

 

VTT:llä tunnistamista kehitetään konenäön avulla. Videolla tutkimusprofessori Mikko Mäkelä kertoo miten se tapahtuu. Lue koko artikkeli Paperi ja Puu -lehdestä.

Tutkija Kirsti Cura LAB-ammattikorkeakoulusta kertoo mitä tekstiilien tunnistaminen ja jäljittäminen tarkoittaa ja millaisia teknologioita niissä käytetään. 

Kierrätysmenetelmät

 

Tekstiilejä voidaan kierrättää mekaanisesti, kemiallisesti tai termisesti. Mekaanisessa kierrätyksessä (esimerkiksi Resterin ja LSJH:n poistotekstiilien jalostuslaitos Paimiossa) tekstiili mekaanisesti revitään uudelleen kuitumaiseksi. Helpoin ja vähiten energiaa vaativa tapa hyödyntää mekaanisesti kierrätettyä kuitua on kuitukangastuotanto. Mekaanisesti kierrätetystä kuitumassasta voidaan tehdä myös lankaa, mutta tällöin mukaan joudutaan laittamaan neitseellistä tai kemiallisesti/fysikaalisesti kierrätettyä materiaalia. Kuituus-verkkokirjassa keskitymme pääasiallisesti juuri mekaaniseen kierrätykseen.

 

Kierrätys voidaan tehdä myös kemiallisesti tai termisesti; polymeeri sulatetaan tai liuotetaan ja tehdään uusia tekstiilikuituja. Tähän kategoriaan kuuluu esim. kierrätyspolyesteri eli pullopolyesteri, joka sulatetaan ja valmistetaan uutta polyesterikuitua. Myös Aalto-yliopistossa kehitetty Ioncell-teknologia kuuluu tähän ryhmään. Energiaa kuluu enemmän kuin mekaanisessa kierrätyksessä, mutta yleensä tuotteen arvo kasvaa tai ominaisuudet paranevat verrattuna alkuperäiseen tuotteeseen.

 

Lue lisää kierrätysmenetelmiin liittyen esimerkiksi Telaketju-hankkeen sivuilta. Kurkkaa myös YLEn kiinnostava artikkeli aiheesta täältä.

Lähteet:
tutkija Marja Rissanen, Aalto-yliopisto

Mekaanisen kierrätyslaitoksen toiminta

Lounais-Suomen jätehuollon (LSJH) ja Resterin poistotekstiilien jalostuslaitos hyödyntää tekstiilien mekaanista kierrätystä. Poistotekstiilien lajittelun jälkeen tekstiilit syötetään jalostuslinjastolle. Ensimmäiseksi tekstiilit silputaan pienemmiksi palasiksi giljotiinileikkureilla. Tämän jälkeen tekstiilikappaleet kulkeutuvat niin kutsuttuun sekoituskammioon, jossa poistotekstiilin sekaan on mahdollista lisätä esimerkiksi neitseellistä puuvillaa tai tarvittavia kemikaaleja halutun lopputuloksen aikaansaamiseksi. Tässä vaiheessa myös ylimääräiset osat, kuten napit ja vetoketjut poistuvat automaattisesti. Tämän jälkeen materiaali mekaanisesti revitään auki kuiduksi. Lopputuloksena syntyy koostumukseltaan pumpulimaista kierrätyskuitua. Tarkemmin jalostuslaitoksen toimintaan voit tutustua LSJH:n tai Resterin sivuilla. 

Materiaalinäytteitä mekaanisen kierrätysprosessin eri vaiheista

 1. Lajiteltu, puhdas poistotekstiili
 2. Silputtu materiaali 
 3. Kerran revitty materiaali
 4. Lopullinen kuitu
 5. Sivuvirtana syntyvää “nöyhtää”, joka soveltuu myös raaka-aineeksi
Manteriaalinäytteet eri prosessien vaiheesta 1 poistotekstiilikangas 2 silkputtu kangas josta on poistettu napit vetoketjut ym 3 ensimmäisen repimisen jälkeen 4 toisen repimisen jälkeen 5 sivutuotteena syntyvää ns pölyä, joka on myös arvokasta raaka-ainetta

Videolla LSJH:n prosessivastaava Conny Gabrielsson esittelee pilottivaiheen  käsittelylinjaston toimintaa. 

PodCast

Luvun 2 aiheita käsittelevät Kuituus -podcastit

Kaikki podcastit löytyvät täältä

Mitä on kierrätetty tekstiilikuitu ja mihin sitä voi käyttää?

 

Suomen tunnetuin tekstiilimateriaalien asiantuntija Marja Rissanen Aalto-yliopistosta ja Resterin asiakkuusvastaava Henna Knuutila avaavat kierrätetyn tekstiilikuidun ominaisuuksia ja käyttömahdollisuuksia.

Tekstiilien koneellinen tunnistaminen helpottaa jatkokäyttöä

 

Tekstiilejä tunnistetaan tällä hetkellä pääasiassa käsin. Kun kierrätystekstiilien määrät kasvavat ja käyttötarkoitukset monipuolistuvat, on tunnistus hoidettava nopeammin ja tarkemmin. VTT:n tutkimusprofessori Mikko Mäkelä kertoo millaisia tekniikoita tunnistamiseen nyt kehitetään ja mitä se mahdollistaa tulevaisuudessa. Tauko Designin toimitusjohtaja Mila Moisio kertoo tunnistamisesta pienessä kierrätyskankaita hyödyntävässä yrityksessä.

KESKUSTELU

Twitter-keskustelu luvun 2 aiheista

#poistotekstiilistätuotteeksi 

@kuituus

Mitä kierrätetty tekstiilikuitu on? Miten sitä voi hyödyntää?
 

2.6.2021 klo 12-13

Podcast 3 ja 4 liittyen

1. Lämmittely: Löytyykö kotoasi kierrätetyistä tekstiilikuiduista valmistettuja tuotteita?

2. Miten kuvailisit kierrätetystä tekstiilikuidusta valmistettujen tuotteiden ominaisuuksia?

3. Kerätyn poistotekstiilin määrä kasvaa ja käyttötavat monipuolistuvat. Mitä tämä vaatii keräykseltä ja tunnistamiselta?

4. Millaisia mahdollisuuksia poistotekstiilin kehittyvä tunnistaminen tuo yrityksille?

5. Mitä vaaditaan, että tekstiilikuitu kiertäisi tehokkaasti uudelleen tuotteiksi?

6. Vaateteollisuus on luonnollinen hyödyntäjä kierrätetylle tekstiilikuidulle. Minkä muun teollisuudenalan haluaisit haastaa käyttämään kierrätettyä tekstiilikuitua?

Mukana mm:

 

Rester Oy

Mikko Mäkelä (VTT)

Kirsti Cura (LAB amk)

Salka Orivuori (Martat)

Sari Granni (Tekstiililehti)

Sini Ilmonen (Länsi-Suomen Jätehuolto)

Telakka (Telakka työvaatteet)

Finix