4: KETKÄ?

IMG_1667erew

Luku 4

Keitä poistotekstiilien hyödyntäminen vaatii?

Tekstiilien kiertotalous vaatii muutoksia ja yhteistyötä useilta eri toimijoilta koko arvoketjun varrelta. Suomessa tätä ekosysteemiä on rakennettu jo pitkään – tärkeimpänä tekstiilien kiertotalouden yhteistyöverkosto Telaketju ja siihen liittyvät hankkeet. Tässä luvussa käsitellään, mitä tarkoitetaan, kun puhutaan kiertotalouden ja kierrätyskuidun ekosysteemeistä ja keitä niihin kuuluu. Saat myös vinkkejä, miten päästä osaksi näitä ekosysteemejä!

4.1

Kiertotalouden ekosysteemit ja kierrätyskuitu

Kiertotalouden liiketoimintaekosysteemillä tarkoitetaan verkostoa, jossa toimijat eri sektoreilta – niin yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot kuin julkiset toimijat – tekevät yhteistyötä yli toimialarajojen tarkoituksenaan luoda tuotteita ja palveluja, jotka täydentävät toisiaan ja mahdollistavat materiaalien arvon säilyttämisen yhteiskunnassa mahdollisimman pitkään. Tavoitteena voi myös olla uudenlaisen osaamisen ja tuotantoresurssien kehittäminen. Kiertotalouden edistämisen kannalta tällaiset ekosysteemit ovat keskeisiä, koska kiertotalouden mahdollistaminen edellyttää usein laajamittaista yhteistyötä sekä arvoketjun toimijoiden välillä että yli arvoketjujen. Teolliset symbioosit ovat esimerkki kiertotalouden liiketoimintaekosysteemistä. Kuuntele lisää teollisista symbiooseista täältä. Kiertotalouden ekosysteemeistä löydät lisätietoa esimerkiksi täältä.

 

Suomessa tekstiilien kiertotalouden ympärillä on tehty töitä pitkäjänteisesti, ja Suomi onkin tällä hetkellä yksi EU-tason edelläkävijämaita kiertotaloudessa. Tärkeitä palasia tekstiilien kiertotalousekosysteemissä ovat mm. Paimion poistotekstiilien jalostuslaitos, tekstiilien kuluttajat ja poistotekstiilien keräys, kierrätyskuidun hyödyntäjät sekä erilaiset tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotahot, kuten VTT. 

 

Arvoketjusta kuitenkin puuttuu vielä palasia, jotta kierrätyskuidusta voitaisiin valmistaa Suomessa korkean jalostusarvon tuotteita, kuten vaatteita. Toistaiseksi Suomesta puuttuu esimerkiksi teollisen mittakaavan langanvalmistus. VTT:n tutkimusraportin mukaan Suomella on kuitenkin mahdollisuudet erityisesti biopohjaisiin materiaaleihin ja kiertotalouteen perustuvan tekstiiliteollisuuden vahvistamiseen. Tätä tukevat mm. suomalainen tieto-taito biopohjaisissa raaka-aineissa, älyteknologioissa sekä teollisessa tuotannossa. Tekstiilien kierrätysekossysteemin vahvistaminen vaatii yhteistyötä eri markkina-alueilla ja kierrätystekstiilien arvoketjujen laajentamista globaalisti.

Kuva esittää, mistä tekstiilien kiertotalouden kokonaisuus Suomessa koostuu ja mitä sen toteutuminen edellyttää. Kuva on selitetty auki täällä.

4.2

Ekosysteemin hyödyt ja edellytykset

Kuituuden Twitter-livessä keskustelua käyneet asiantuntijat näkevät kiertotalouden ekosysteemeissä useita hyötyjä. Se on mahdollisuus edelläkävijyyteen ja brändi-imagon vahvistamiseen, uuden oppimiseen, kehittämiseen sekä innovaatioihin. Ekosysteemeissä pystytään jakamaan niin osaamista, resursseja kuin verkostojakin, ja näin pystytään myös tehostamaan toimintoja. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa voi tuoda näkyvyyttä ja avata mahdollisuuksia, jotka eivät yksittäiselle toimijalle ole saatavilla – kuten uusia liiketoimintamalleja, rahoitusmalleja ja markkinoita. Kiertotalouden ekosysteemiin kuuluminen voi olla myös tärkeä osa yrityksen vastuullisuutta ja se auttaa vastaamaan niin kuluttajien kuin lainsäädännön vaatimuksiin.

 

Toimivan ekosysteemin ytimessä on toimijoiden keskinäinen luottamus ja yhteinen päämäärä. Ekosysteemin tulisi luoda lisäarvoa jokaiselle osapuolelle, ja vaatii avoimuutta ja tiedonjakoa – tarvittaessa myös sopivaa teknologiaa ekosysteemin mahdollistamiseksi. Toimijoiden tulisi luoda toisiaan täydentäviä tuotteita ja palveluita, jolloin kaikkien tulisi hyötyä osallisuudesta. Tarvitaan myös onnistunutta viestintää ja fasilitointia. Puolueettomaksi fasilitoijaksi voisi sopia esim. erilaiset kiertotaloushankkeet tai julkiset organisaatiot.

Lähteet:
Asiantuntijakeskustelut, Kuituus Twitter-live 3, 9.6.2021

4.3

Miten mukaan kierrätyskuidun ekosysteemeihin?

Erilaisiin hankkeisiin mukaan lähteminen voi olla hyvä tapa aloittaa työ kohti kiertotalouden mukaista liiketoimintaa ja päästä mukaan keskeisiin ekosysteemeihin.

 

Telaketju on aktiivinen yhteistyöverkosto, joka keskittyy tekstiilien kestävän tuotannon, käytön ja kierron edistämiseen. Telaketjuun kuuluu useita hankkeita, joiden pohjalta myös Resterin ja LSJH:n poistotekstiilien jalostuslaitos on saanut alkunsa.

 

Aalto-yliopiston FINIX-hanke pyrkii edistämään kestäviä tekstiilisysteemeitä ja tutkii mm. uusia kestäviä materiaaleja, digitalisaatiota ja kiertotaloutta. FINIX tekee yhteistyötä myös yksityisen sektorin kanssa.

 

FISS eli teolliset symbioosit Suomessa on yhteistyöhön perustuva toimintamalli, jolla pyritään auttamaan yrityksiä tehostamaan keskinäistä resurssien hyödyntämistä ja synnyttämään uutta liiketoimintaa.

 

Myös esimerkiksi Suomen Tekstiili & Muoti ry tarjoaa hyviä resursseja tekstiilien kiertotaloudesta kiinnostuneille. Lisäksi verkostoituminen kannattaa – esimerkiksi kontaktoimalla kiinnostavia toimijoita tai osallistumalla tapahtumiin.

 

Tekstiilialan ekosysteemin keskeisiä toimijoita ovat Rester ja Lounais-Suomen jätehuolto. Poistotekstiilien jalostuslaitos mahdollistaa tekstiilialan laajemman kiertotalousekosysteemin rakentamisen ja kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan kasvamisen Suomessa. Tutustu aiheeseen lisää tästä: Rester keräsi monta tahoa yhteen ja toteutti kiertotalousunelman – toimitusjohtaja Outi Luukon opit. Katso myös alta video Lounais-Suomen Jätehuollosta.

Miten Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) toimii kiertotalouden kirittäjänä? LSJH:n toimitusjohtaja Jukka Heikkilä kertoo kiertotalouden ratkaisuista ja yritysyhteistyöstä kuntavastuu ja jätehuoltoyhtiön näkökulmasta.

 

  • 7:39 Poistotekstiilin jalostuslaitos 
  • 9:35 Poistotekstiilin jalostuksen prosessi
Lähteet:
Asiantuntijakeskustelut, Kuituus Twitter live 3, 9.6.2021
Kuituus Podcast, jakso 5

PodCast

Luvun 4 aiheita käsittelevät Kuituus -podcastit

Kaikki podcastit löytyvät täältä

Miksi puhumme ekosysteemeistä ja miten ne liittyvät kierrätyskuituun?

 

Apulaisprofessori Samuli Patala Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta ja Noora Alhainen Pure Waste Oy:sta keskustelevat kierrätyskuitujen ympärillä olevista ekosysteemeistä. Missä ekosysteemeissä Pure Waste toimii ja mitä etua niissä toimimisesta on ollut? Samuli Patala kertoo myös esimerkkejä muilta toimialoilta.

KESKUSTELU

Twitter-keskustelut luvun aiheista

#poistotekstiilistätuotteeksi 

@kuituus

Kiertotalouden ekosysteemit ja kierrätetyt tekstiilikuidut
 

9.6.2021 klo 12-13, Podcast 5 liittyen

1. Mikä on mielestäsi kiertotalousekosysteemi?

2. Nimeä hyvin toimivia tekstiilien kiertotalouden ekosysteemejä Suomessa ja muualla. Mitä niistä voi oppia?

3. Kuvaile toimivan ekosysteemin tärkeimpiä edellytyksiä. Miten ne voi käytännössä toteuttaa?

4. Miten ekosysteemissä toimiminen edistää yrityksen liiketoimintaa?

5. Mitä vinkkejä antaisit yritykselle, joka haluaa olla osa tekstiilikuitujen kierrättämisen ekosysteemiä?

6. Miten voisimme luoda uusia kiertotalouden ekosysteemejä kierrätettyjen tekstiilikuitujen ympärille?

Mukana mm:

 

Noora Alhainen, Pure Waste

Anna Härri, Junior Researcher at LUT University

Jukka-Pekka Ovaska, Aalto yliopisto, Finix

Ali Harlin, VTT

Riku Sinervo, Asiantuntija, Sitra

Marika Määttä, Combient Pure

Minna Nurmisalo, Basic Fashion

Saara-Sofia Sirén, kansanedustaja

Atte Harjanne, kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu

Moona Kansanen, Piece of Jeans

Elina Saarinen, Uusiouutiset-lehti

Marika Ollaranta, Business Finland

Miia Jylhä, Lounais-Suomen Jätehuolto