Artikkelit

Arviolta 80 % tuotteiden ympäristövaikutuksista määritellään tuotteen suunnitteluvaiheessa. Tämän vuoksi juuri tuotesuunnittelu on keskeisessä roolissa kiertotaloussiirtymässä. Tuotteita suunniteltaessa tulisi miettiä käytettäviä materiaaleja, käyttöikää, korjattavuutta ja kierrätettävyyttä – sekä ylipäätään tarvetta, johon tuotteella vastataan. Kiertotalouden muotoiluyritys Niimaarin perustaja Enni Karikoski kehottaakin kriittisesti tarkastelemaan syitä tuotteen tekemiselle:  ”Onko tällä pitkä käyttötarkoitus vai onko tämä tehty nyt vain...

Kiertotalouden vauhdittamisessa EU-tason toimenpiteillä on merkittävä vaikutus. Sitran asiantuntija Eero Jalava näkeekin, että EU:n kiertotalouslainsäädännöllä on mahdollista tehdä kiertotaloudesta valtavirtaa. Kattona kiertotaloutta edistäville toimenpiteille toimii EU:n Green Deal eli vihreän kehityksen ohjelma, jonka avulla EU pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä huomioiden samalla kilpailukykyisen talouden ja...

EU-tason säädöksillä on merkittävä rooli tekstiilien kiertotalouden edistämisessä. Parhaillaan odotetaankin EU:n komissiolta julkaistavaksi tekstiilistrategia, joka osaltaan ajaisi tekstiilijätteen vähentämiseen, kierrättämiseen sekä uusiokäyttöön. Tämä on yksi palanen paitsi EU:n tavoitteita olla ilmastoneutraali talousalue vuoteen 2050 mennessä, myös EU-alueen omavaraisuuden vahvistamista.  "Oikeastaan tähän on havahduttu juuri sen vuoksi,...

Suomessa syntyy lähes 90 000 tonnia poistotekstiiliä vuodessa. Suomen ympäristökeskus SYKEn vastavalmistuneen selvityksen mukaan vuoden 2019 poistotekstiileistä kolme neljäsosaa on peräisin kotitalouksista ja valtaosa, noin 60 %, kaikesta poistotekstiilistä poltetaan energiana. Tähän on kuitenkin tulossa muutos pian avattavan Resterin ja Lounais-Suomen Jätehuollon poistotekstiilien jalostuslaitoksen myötä....

Kiertotalouteen siirtyminen vaatii yrityksiltä uusia toimintamalleja ja asenteita. Sinituote Oy on erinomainen esimerkki siitä, kuinka sekä yrityksen sisäinen motivaatio että ulkoiset mahdollistajat voivat tehdä yrityksestä kiertotalouden edelläkävijän. Suurin askel kohti kiertotaloutta otettiin vuonna 2018, kun Sinituote alkoi testata tuotteidensa valmistusta kierrätysmuovista neitseellisen sijasta. Onnistuneiden kokeilujen...

Kiertotaloudessa keskeistä on jätteen sekä hukan minimointi ja materiaaleihin sitoutuneen arvon säilyttäminen mahdollisimman pitkään esimerkiksi uudelleenkäytön ja kierrätyksen avulla. Toteutuakseen kiertotalous vaatii kuitenkin paitsi muutoksia niin asenteissa kuin toimintamalleissa, myös uudenlaisia kumppanuuksia. Eri toimijoiden – yritysten, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden, julkisen sektorin – välinen laajamittainen yhteistyö...

Vuoteen 2025 mennessä EU-lainsäädäntö velvoittaa jäsenmaat erilliskeräämään kuluttajatekstiileitä. Suomessa tekstiilien erilliskeräys on tarkoitus aloittaa jo vuoteen 2023 mennessä. Jotta tekstiilit voidaan tehokkaasti kierrättää, pitää kierrätystekstiilien materiaalit tunnistaa. Aikaisemmin lajittelussa on pitkälti luotettu tekstiilien pesulappujen tietoihin, mutta teknologian avulla voidaan tunnistusta sekä tarkentaa että tehostaa. VTT:n tutkimusprofessori...

Tekstiilien kierrätys on ajankohtainen puheenaihe. Yksi syy tähän on vuonna 2025 voimaan astuva EU:n direktiivi, joka vaatii erilliskeräämän tekstiilikuluttajien poistotekstiilit. Suomessa erilliskeräys alkaa jo vuonna 2023. Kun poistotekstiilit erotellaan sekajätteen virrasta kierrätykseen, tarvitaan niille myös käyttökohteita. Ominaisuuksiensa puolesta vaihtoehtoja kierrätyskuidulle on monia. Kierrätyskuitu soveltuu langan...

Kiertotalous säästää maapallon rajallisia resursseja, mutta se voi olla myös kannattavaa liiketoimintaa. Hyvänä esimerkkinä tästä toimii TouchPoint, työvaateyritys, joka on keskittynyt ekologisiin ja vastuullisiin työvaatteisiin. Ekologisuus on tärkeä arvo myös Hesburgerille, joka on yksi TouchPointin pitkäaikaisista yhteistyökumppaneista. Yhdessä Hesburgerin kanssa TouchPoint on kehittänyt toimitusjohtaja Noora...

Suomessa poistetaan käytöstä vuosittain lähes 100 000 tonnia tekstiiliä. Uudelleenkäyttöön kelpaamattomat tekstiilit ovat toistaiseksi joutaneet sekajätteeseen ja sitä kautta poltettavaksi. Tähän on kuitenkin tulossa muutos. Suomen Tekstiili & Muoti ry:n vastuullisuuden ja kiertotalouden johtava asiantuntija Satumaija Levón näkee tekstiilialan muutoksen kestävämpään kulutukseen ja tuotantoon välttämättömänä....