Podcast 6: Kierrätysmateriaaleilla kannattavaa liiketoimintaa – case Sinituote

Podcast 6: Kierrätysmateriaaleilla kannattavaa liiketoimintaa – case Sinituote

Kiertotalouteen siirtyminen vaatii yrityksiltä uusia toimintamalleja ja asenteita. Sinituote Oy on erinomainen esimerkki siitä, kuinka sekä yrityksen sisäinen motivaatio että ulkoiset mahdollistajat voivat tehdä yrityksestä kiertotalouden edelläkävijän. Suurin askel kohti kiertotaloutta otettiin vuonna 2018, kun Sinituote alkoi testata tuotteidensa valmistusta kierrätysmuovista neitseellisen sijasta. Onnistuneiden kokeilujen jälkeen yritys teki päätöksen valmistaa kolme suosituinta tuotettaan pysyvästi kierrätetystä muovista ja ottaa kiertotalouteen siirtymisen osaksi yrityksen päivittäistä johtamista. Nykyään 45 % yrityksen käyttämästä muoviraaka-aineesta on kierrätettyä materiaalia. Onnistumistekijöitä Sinituotteen matkalla on ollut useita, mutta ympäristötietoisuus ja ymmärrys globaaleista vastuullisuusongelmista on toiminut muutoksen eteenpäin vievänä voimana.

“Varmaan ihan se perimmäinen draiveri tulee siitä itseni ja perheenkin maailmankatsomuksesta”, perheyrityksen nykyinen toimitusjohtaja Johanna Hamro-Drotz kertoo.   “Mulla oli vahva tahtotila ja halu ikään kuin näyttää, että on mahdollista tehdä asioita toisin ja paremmin ja että on itseasiassa mahdollista tehdä kannattavaa liiketoimintaa niin, että se on myös kestävää samalla.”

Sisäisen arvomaailman lisäksi Sinituotteen onnistumista on tukenut oma tuotantolaitos, jossa uutta materiaalia on voitu testata. Myös motivoitunut henkilöstö sekä ketterä organisaatio, jossa byrokratia on minimoitu ja itseohjautuvaa työkulttuuria tuetaan, ovat mahdollistaneet Sinituotteelle kiertotalouden toimintamallien nopean oppimisen. Aalto-yliopiston vastuulliseen liiketoimintaan erikoistunut johtamisen professori Minna Halme näkeekin hyvän johtamisen sekä henkilöstön ammattitaitoon luottamisen tärkeinä uusien toimintamallien omaksumisessa. Kankeammassakin yrityksessä muutos kohti kiertotaloutta on mahdollinen, kun tunnistaa kiertotalouden hyödyt ja löytää motivoituneita ihmisiä viemään asioita eteenpäin.

Kierrätysmateriaalin hyödyntämisessä on myös haasteensa. Uuden kiertotaloussysteemin muodostuessa on raaka-aineesta ollut pulaa ja sen laatu vaihtelevaa. Nyt raaka-ainetta on tarjolla ja myös hinta on neitseellistä halvempaa, mutta hyödyntäjiä tarvitaan lisää. Uuden raaka-aineen soveltamisessa ja parhaiten toimivien toimintatapojen löytämisessä maltti on valttia – testikertoja voidaan tarvita useampia, mutta lopputulos palkitsee.

Hamro-Drotz tuokin esille kuluttajien halun tehdä vastuullisempia kulutuspäätöksiä. Hänen mukaansa ympäristöystävällinen tuote, joka täyttää kuluttajien laatu- ja ulkonäkökriteerit, palkitsee myös taloudellisesti. Esimerkiksi Sinituotteen myynti kasvoi selvästi ensimmäisten kiertotaloustuotteiden myötä. Viestinnän rooli on kuitenkin kriittinen ja tuotteen vastuullisuudesta tulee kertoa selvästi ja konkreettisesti, jotta kuluttajat voivat erottaa aidon vastuullisuuden viherpesusta. Konkreettiset tavoitteet myös motivoivat ja ohjaavat yrityksen omaa työtä – Sinituotteen tavoitteena onkin vuoteen 2030 mennessä käyttää ainoastaan kierrätysmuovia muovituotteidensa raaka-aineena.