Univisio

Kuvassa vaaleahiuksinen malli, jonka sylissä valkoinen Univision peite.

Univisio

Univisio on suomalainen vuodetekstiilejä – kuten peittoja, tyynyjä ja lakanoita – valmistava yritys. Tuotteet valmistetaan suomessa ja suurimman asiakaskunnan muodostavat erilaiset yritykset ja keskusliikkeet sekä julkinen sektori. Univision tuotteissa on jo pitkään hyödynnetty kierrätetyistä, puhtaista PET-pulloista tehtyä polyesterikuitua ja –kangasta, mutta nyt yritys tutkii myös omien sivuvirtojensa kierrättämistä uusiksi tuotteiksi. Tämän tiimoilta Univisio onkin aloittanut yhteistyön tekstiilejä kierrätyskuiduksi jalostavan Rester Oy:n kanssa. Univisio toimittaa Resterille omien valmistusprosessiensa ylijäämää, jota on tulevaisuudessa tarkoitus hyödyntää vuodetekstiilien valmistukseen.

“Koko yrityksen tahtotila on se, että ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta pystyttäisiin pienentämään ja materiaaleja hyötykäyttämään uudelleen”, Univision tehtaanjohtaja Mervi Parkkonen kertoo.

Kierrätettyjen materiaalien käyttämiseen ajavat paitsi kuluttajien lisääntynyt kiinnostus ja arvostus kierrätysmateriaaleja kohtaan, myös tiukentuva lainsäädäntö. Univisiolla on lisäksi käytössään ISO14001 -ympäristöjärjestelmä, joka tukee edistyksellistä ympäristötyötä. Ympäristöjärjestelmän myötä Univision on mietittävä tuotteidensa ympäristönäkökulmia alusta lähtien ja käytävä avointa keskustelua myös toimittajien kanssa, jotta materiaalien vaadittavat ympäristökriteerit täyttyvät.

”Meillä on toimittajia, joiden kanssa on tehty kymmeniä vuosia yhteistyötä, mikä on hyvä asia myös siinä, että he tietävät, mitä me haluamme” Univision ostaja ja myyntipäällikkö Tarja Huhtaniemi avaa.

Myös Univision asiakkaat ovat ilmaisseet kiinnostuksensa kierrätysmateriaaleista tehtyihin tuotteisiin ja toivoneet mahdollisuutta käytöstä poistuvien tuotteiden kierrättämiseen. Pitkät ja luottamukselliset suhteet niin toimittajiin kuin asiakkaisiin sekä yrityksen pieni koko ja ketteryys ovatkin olleet keskeisiä kierrätysmateriaalien käyttöönotossa ja kehitystyössä. Lisäksi oma tehdas on mahdollistanut joustavan tuotekehityksen ja materiaalien testauksen.

Työ uusien materiaalien kanssa ei kuitenkaan onnistuisi ilman henkilöstön sitoutuneisuutta.

“Silloin kun innostuneisuus saadaan koko porukkaan, on asioita helpompi viedä eteenpäin”, Parkkonen toteaa.

Kierrätysmateriaaleissa on kuitenkin haasteensa. Kierrätyspolyesterin käytössä vastaan tulivat esimerkiksi kuitujen tumma väri sekä kankaan karkea tuntu. Kierrätysmateriaalien laatu on monesti neitseellistä epätasaisempaa, mutta kehitystä on tapahtunut vuosien varrella paljon. Haasteena on saada kierrätysmateriaalista tehdystä tuotteesta yhtä laadukasta ja kestävää kuin neitseellisiä materiaaleja hyödyntävästä tuotteesta. Lisäksi mahdolliset kalliimmat materiaalit ja pidempi valmistusprosessi pitää ottaa huomioon ja saada sisällytettyä tuotteiden hintaan. Kuitenkin myös muiden materiaalien hinta tulee tulevaisuudessa nousemaan, mikä puoltaa osaltaan kierrätysmateriaalien käyttöä.

Univision omista sivuvirroista tehtävän kuidun osalta kehitystyö on vielä kesken, mutta kierrätyspolyesterin myötä kokemusta ja uskoa prosessiin löytyy. Kierrätysmateriaalien hyödyntäminen nähdään yrityksessä kilpailuetuna ja esimerkiksi tulevan lainsäädännön myötä myös välttämättömyytenä.

Kierrätyskuidusta kiinnostuneille yrityksille Parkkonen ja Huhtaniemi vinkkaavat verkostoitumisen ja kumppanuuksien tärkeydestä. Ajatustenvaihto muiden yritysten kanssa ja sitoutuneisuus prosessiin ovatkin keskeisiä onnistumisen kannalta.

“Pitää olla pitkäjänteinen, se ei tapahdu hetkessä”, Huhtaniemi tiivistää.

Kuvassa Univision peite. Kuva: Univisio.